Jazzlogo_bg

Sponsorer:

Hotel Marina

Nordea

Djurslands Jazzklub

Jazzlogo bg 1

 

Lørdag den 5. februar kl. 13:

           Creole Cats

                    kl. ca. 13:50:              GENERALFORSAMLING


Lørdag den 5. marts kl. 13:

           East Harbour Jazz Band


 Lørdag den 2. april kl. 13

           Storyville Jazzband (Holland)

           Link: www.storyvillejassband.info

 

Lørdag den 7. maj kl.13:

           Barfoeds Jump Band

           Link: www.barfoedsjumpband.com

                                                                            

Lørdag den 3. sept. kl. 13:

           Jutlandia

           Link: https://www.facebook.com/JutlandiaNewOrleansQuartet/

 

Lørdag den 1. okt. kl. 13:

           Red Hot Four + 1

           Link: https://www.facebook.com/RedHotFour/

 

Lørdag den 5. nov. kl. 13:

           Big Butter


           Link: www.bigbutter.dk

 

Lørdag den 3. dec. kl. 13:

 

=================================================================

 

Royal Garden Jazzband -

 

                         sidste koncert i Grenaa

 

RGJ farvel 4

Der var mødt rigtig mange op til frokostjazzen lørdag den 6. november for at sige farvel til Royal Garden Jazzband. Efter 65 år på danske og udenlandske jazzscener har bandet besluttet at sige stop. Tre medlemmer er over 80 år, og med hjemadresser i Fåborg, Odense, Ørsted, Nykøbing Mors og Grenaa er det blevet for besværligt at samles til øvetimer. Det endelige punktum sættes den 21. maj i Nykøbing Mors, hvor bandet blev stiftet tilbage i 1956. Den eneste tilbageværende fra dengang er bassist og kapelmester Flemming Seiersen fra Ørsted

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Referat

                      GENERALFORSAMLING DEN 5. FEBRUAR 2022

I erkendelse af, at det er vanskeligt for foreninger at fylde bestyrelsesposterne ud, har Djurslands Jazzklub reduceret sin bestyrelse – fra syv til fem medlemmer. Det besluttede generalforsamlingen den 5. februar. Den blev afviklet i forbindelse med årets første frokostjazz på Hotel Marina.

Beslutningen om at skære ned i antallet af bestyrelsesmedlemmer krævede ændringer i vedtægterne, og også den del af processen var generalforsamlingen enig i.

Generalforsamlingen blev med Poul Kjær som dirigent afviklet lynhurtigt. Formanden, Svend Frandsen, beklagede, at Corona-krisen havde ført til mange aflysninger – også af generalforsamlingen i 2020, så beretningen dækkede de seneste to år.

I 2020 blev kun gennemført tre arrangementer i Grenaa og et i Ørsted Kirke. Heldigvis kom der mere gang i arrangementerne i slutningen af 2021, hvor et rekordstort publikum fik lejlighed til at sige farvel til Royal Garden Jazzband, som havde besluttet at stoppe efter mere end 65 år på jazzscenerne. Den eneste, som er tilbage fra starten på Mors i 1956 er kapelmester Flemming Seiersen fra Ørsted. Det var Royal Garden, som var med til at starte Djurslands Jazzklub i 2003.

Formanden sluttede sin beretning med håbet om, at der ikke kom flere restriktioner, som kan spolere klubbens arrangementer.

Kasserer Jørn Andersens regnskaber for 2020 og 2021 var omdelt på forhånd, og de gav ikke anledning til bemærkninger. De så nu også ganske fornuftige ud med et beskedent underskud sidste år, og et flot overskud året før. Det skyldtes dog hovedsageligt tilskud fra Norddjurs Kommunen. Der blev ikke betalt kontingent i 2021. Jazzklubben har en formue på omkring 150.000 kr.

Til bestyrelsen nyvalgtes Ole Fjord og foruden ham består ledelsen nu af Per Birkelund, Flemming Seiersen, Bodil Bach og Svend Frandsen.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Per Birkelund som kasserer og Flemming Seiersen som næstformand. Svend Frandsen fortsætter som formand.

Dan Friis blev genvalgt til bestyrelsessupleant, Ulla Pedersen til revisor og Mogens Pedersen til revisorsuppleant.

Sidste punkt var formandens lovord om det kæmpearbejde, som Jørn Andersen og Ivan Kildahl har lagt i klubben. Sammen md Jette Schou ønskede de at trække sig fra bestyrelsen. De har begge været med til både forberedelse og stiftelse af jazzklubben tilbage i 2003, og uden afbrydelse har de været med indtil i dag.

Det siger vi mange tak for. I har været enestående trofaste, sluttede Svend Frandsen.

 • Ivan Kildahl og Jørn Andersen blev derpå udnævnt til klubbens første æresmedlemmer. Det betyder kontingentfrihed, og gratis deltagelse i alle jazzklubbens arrangementer.